Från tanke till handling

När du som kund har ett önskemål, gör vi tillsammans en behovsanalys. Vi utstakar förutsättningarna för att slutresultatet ska göra alla parter nöjda.

Produktion

Vår produktion är anpassad till både stora volymer, på kort och/eller lång sikt, som små korta serier. Vi har kapaciteten att ta emot och förädla, förändra, och säkerställa alla typer av arbeten.

Logistik

Vi har både markport och lastkaj i våra faciliteter, så alla typer av logistiska lösningar är möjliga hos oss. Logistiskt sett ligger LAF-AB mkt strategiskt nära andra anknytningsvägar. Vi erbjuder även viss lagerhållning för avrop